Din trygghet hos din tandläkare

Som patient ska du känna dig trygg och välinformerad när du besöker din tandläkare. Tandläkarens ledstjärna är att erbjuda patienterna den bästa vården.

Information om behandlingsalternativ och tandhälsa

Din tandläkare talar om för dig hur dina tänder mår, vilka behandlingsalternativ som finns och lämnar förslag till lämplig behandling. Efter varje undersökning får du ett undersökningsprotokoll som innehåller information om din tandhälsa, diagnos för tänder som behöver behandlas och råd om hur du ska sköta dina tänder.

Information om priser

Din tandläkare har en prislista på en väl synlig plats i mottagningen. Av prislistan framgår både pris och referens­pris för olika åtgärder. Referenspris är det belopp som ligger till grund för ersättningen från Försäkringskassan.
Om det tillkommer kostnader för material anges också det i prislistan och det framgår även vilka garantier som erbjuds för utförda behandlingar.

Information om kostnader och behandlingsperiod

Innan en behandling påbörjas samråder din tandläkare med dig om den planerade vården och informerar dig om kostnaden, inklusive eventuell ersättning från Försäkringskassan. Om du ska behandlas vid mer än ett tillfälle får du en skriftlig preliminär prisuppgift som täcker hela behandlingen. Vid mer omfattande behandlingar får du en skriftlig behandlingsplan.
Din tandläkare lämnar ett fast pris för behandlingen, om det inte finns särskilda svårigheter att bedöma omfattningen.
Din tandläkare talar även om vad behandlingen beräknas innebära i fråga om tid och när arbetet beräknas vara klart. Om arbetet försenas av någon anledning, får du information om det och kommer överens med din tandläkare att behandlings­perioden blir förlängd.
Om förutsättningarna för förslaget till behandling eller kostnaden ändras får du upplysning om det, samt får veta anledningen till ändringen.

Du får garanti

Som medlem i Privattandläkarna lämnar din tandläkare två års garanti på
kronor och broar. På proteser som är avtagbara gäller ett års garanti. Längre
garantier och garantier för andra behandlingar kan förekomma. Fråga din tand­läkare om vad som gäller för just din behandling. Garantierna framgår även av din tandläkares prislista.

Om olyckan är framme

Som medlem i Privattandläkarna har du en patientförsäkring som ger ett bättre skydd för patienterna vid behandlingsskador än vad patientskadelagen föreskriver.
Patientförsäkringen gäller vid skador som kan uppstå i samband med undersökningar och behandlingar. Försäkringen gäller utan självrisk och kan ersätta dig för kostnader för läkarvård, tandvård, inkomstbortfall, sveda, värk eller bestående men.
Vänd dig till din tandläkare om du vill anmäla en patientskada. Du kan också kontakta Privattandvårdsupplysningen på telefon: 08-555 44 655. Försäkringsbolaget bedömer och beslutar om eventuell ersättning.

Om du inte är nöjd

Om det är något du inte är nöjd med i din behandling, tveka inte att ta upp frågan direkt med din tandläkare. Du kan också vända dig till Privattandvårdsupplysningen på telefon 020-662 800. Bland annat förmedlar Privattandvårdsupplysningen kontakt med Privattandläkarnas förtroendenämnder.
Privattandläkarna erbjuder patienter och medlemmar opartisk granskning av tvister dem emellan. Förtroendenämndernas uppgift är att försöka lösa tvister mellan tandläkare och patient genom att lämna en rekommendation om hur parterna kan komma överens. I förtroendenämnderna ingår både lekmannarepresentanter och kliniskt verksamma tandläkare.

Din tandläkare har tystnadsplikt

Din tandläkare skriver journal över de undersökningar och behandlingar som ut-
förs. Tandläkaren har tystnadsplikt och får inte lämna ut din journal utan ditt med­givande. Du har alltid rätt att ta del av din journal.

Fri prissättning

Det är fri prissättning på tandvård i Sverige. Det innebär att priset varierar hos olika tandläkare. Priset som tandläkaren tar ut ska vara skäligt. Du har alltid rätt att få en kostnadsberäkning för din behandling innan den påbörjas.

öppna

Kliniken har stängt mellan 1 juni – 31 juli för renovering. Välkomna tillbaka fr.å.m. 1 augusti.

Med vänliga hälsningar personal